در حال بارگذاری ...

روز قبل

اراک

کرج

يکشنبه 3 مرداد 1400
روز بعد
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  06:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، کرج از مسیر آزادی